UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 5,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Chương trình xây dựng NTM để khen thưởng cho 7 xã về đích trong năm 2013.

 
Mô hình cánh đồng mẫu lớn (426 ha) tại xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) liên kết với Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An.
Mô hình cánh đồng mẫu lớn (426 ha) tại xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) liên kết với Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An.

Theo đó, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) đạt chuẩn NTM trước thời hạn 2 năm, được thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 2 tỷ đồng; xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) về đích trước 1 năm được thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng; 5 xã còn lại, gồm Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Thạch Châu (huyện Lộc Hà), Thiên Lộc (huyện Can Lộc), Thuận Lộc (TX.Hồng Lĩnh), Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), mỗi xã được thưởng 500 triệu đồng tiền mặt.